Wat is RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zet veiligheidsrisico’s op een rij, en bevat een gestructureerd plan van aanpak waarin staat hoe u hiermee omgaat. U neemt dus actief maatregelen om tot een veiligere en betere werksituatie te komen. De RI&E ligt in lijn met de zorgplicht die u als ondernemer heeft: de inventarisatie toont aan dat u oog heeft voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers.

RI&E laten uitvoeren bij Safety First Brandbeveiliging

Wilt u een RI&E laten maken? Dan moet dat wel goed en grondig gebeuren. Zo verbetert u de veiligheidssituatie van uw medewerkers én voorkomt u een boete van de Inspectie SZW. Schakelt u ons in voor een risico-inventarisatie, dan betrekken we iedereen op de werkvloer hierbij. We gaan samen op zoek naar de beste aanpak om veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de toekomst te verlagen. Tot slot leggen we de RI&E vast in een praktisch plan van aanpak, waar u makkelijk mee aan de slag kunt. Wilt u snel een RI&E die gegarandeerd voldoet aan de eisen van SZW? Dan zit u bij ons goed.

Is RI&E verplicht?

Ja, het opstellen van een RI&E is wettelijk verplicht. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet elk bedrijf met personeel (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De risico-inventarisatie is niet voor niets verplicht. Wie de RI&E niet opstelt, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

Wat staat er in een RI&E?

Kortgezegd staat in een RI&E een opsomming van risico’s, hoe groot de kans is dat deze ontstaan, en een plan van aanpak waarin staat hoe u hiermee in de praktijk omgaat. Soorten risico’s waar uw medewerkers mee te maken kunnen hebben:

  • Fysieke risico’s/ergonomie: denk aan tillen, ongemakkelijke werkhoudingen of beeldschermwerk;
  • Psychosociale risico’s: denk aan werkdruk, stress, agressie op werk of onregelmatige werktijden
  • Veiligheidsrisico’s/omgevingsrisico’s: denk aan valgevaar, snijgevaar, gevaarlijke stoffen of lawaai

Is RI&E verplicht?

Ja, het opstellen van een RI&E is wettelijk verplicht. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet elk bedrijf met personeel (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De risico-inventarisatie is niet voor niets verplicht. Wie de RI&E niet opstelt, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

Wat als ik geen RI&E heb?

De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. Ook controleert de inspecteur of er een RI&E aanwezig is en of die getoetst is door een arbodienst of deskundige. Heeft u geen of geen juiste RI&E, dan krijgt u een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving. U krijgt een termijn opgelegd, waarbinnen u de RI&E alsnog moet opleveren. Is dit niet gelukt of voldoet de inventarisatie niet aan de eisen? Dan krijgt u een bestuurlijke boete, die oploopt hoe langer u hier niet aan voldoet. Maar dit is natuurlijk geen hoofdzaak. Niet het voorkomen van een boete, maar de veiligheid van uw medewerkers zou de reden moeten zijn om een RI&E te laten opstellen.

Wat kost een RI&E?

Of wilt u snel en eenvoudig een offerte aanvragen?

Of mail naar: info@safety1.nl

Of bel: 040 845 10 43